dinsdag 20 oktober 2009

Voortgang

Achter de schermen wordt inmiddels hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de komende conferentie in het conferentiecentrum NH Koningshof te Veldhoven. Medewerkers van het Consortium hebben al diverse bezoeken aan het centrum gebracht.

De mogelijkheid die geboden wordt voor eigen standbouw op de informatiemarkt is uitverkocht! Dit betekent dat ook de belangstelling vanuit leveranciers voor deze conferentie groot is!

De voorinschrijving voor leden College van Bestuur is vanaf 2 december geopend.
Vanaf 4 januari kan iedereen zich inschrijven.

De programmacommissie is bij elkaar geweest en de beoordeling van de ingediende presentatievoorstellen is in volle gang. Deze beoordeling zal begin december afgerond zijn.
In de eerste week van december kunnen de presentatoren bericht verwachten.

Het Horizon College is druk bezig met het invullen van het avondprogramma.
Dit programma zal ook plaatsvinden in conferentiecentrum NH Veldhoven.

maandag 12 oktober 2009

Beoordeling presentatievoorstellen

De online databank voor het indienen van presentatievoorstellen is nu echt gesloten.

De programmacommissie is gestart met de beoordeling van meer dan 200 presentaties. Wijzigen van een voorstel online is niet meer mogelijk, tenzij de programmacommissie u dit vraagt in het belang van de beoordeling.Wilt u toch nog medepresentatoren doorgeven, wijzigingen aanbrengen of heeft u nog een voorstel dat u graag zou indienen, mail het dan naar Ellen ellenelemans@cviweb.nl en zij laat u horen wat er nog mogelijk is.Begin december kunt u bericht verwachten over al dan niet definitieve opname van uw voorstel in het programma.

maandag 5 oktober 2009

Deadline indienen presentatievoostellen!

De deadline voor het indienen van presentatievoorstellen nadert.
Indienen kan tot vrijdag 9 oktober via http://www.cviweb.nl/
donderdag 25 juni 2009

Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT 2010

Als er iets is dat de wereld groter heeft gemaakt, dan is het Informatie & Communicatie Technologie. We weten veel meer over de wereld om ons heen en we worden steeds sneller geïnformeerd over wat er op onze aardbol gebeurt.
Als er iets is dat onze wereld kleiner heeft gemaakt dan is het Informatie & Communicatie Technologie. De afstanden worden steeds kleiner, niet in fysieke zin, maar in virtuele zin. Holografische videoconferencing staat al voor de deur.
Kortom: ICT verandert onze wereld en verandert ons beeld van die wereld. Voor de meesten in het onderwijs is ICT een ontwikkeling waar hijgend achteraan gelopen wordt. Twitteren of bloggen is voor velen in het onderwijs geen gemeengoed. We behelpen ons met voor jongeren verouderde communicatiemiddelen zoals e-mail.We weten nog niet half wat de verandering van dit wereldbeeld voor leren en onderwijs kan betekenen. De wereld van het onderwijs is bij lange na niet de wereld van onze leerlingen.

Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT staat in het teken van:

De leefwereld van de leerling

Niet om de leerling wat te leren, maar om te leren van de wereld van de leerling. En om te leren hoe nieuwe ICT het leerproces kan bevorderen.
We nodigen iedereen uit om deze uitdaging aan te gaan en nog even ouderwets samen te komen op een fysieke plaats om het daarover met elkaar te hebben. Met erkenning van de eigen historische beperkingen en met verwondering en bewondering van de mogelijkheden voor de toekomst.

Gaat u de uitdaging aan?
Voer dan hier uw presentatievoorstel alvast in! Dit kan tot 9 oktober 2009.

Themagebieden en onderwerpen

Een overzicht van wat er allemaal aan de orde kan komen:

Achter de schermen

Wie werken er allemaal mee aan het welslagen van de conferentie:

AankondigingDeze beelden mogen vrij gebruikt worden in aankondigingen en persberichten.