dinsdag 13 april 2010

Extra verdiepingssessie flexibilisering

Er is een extra sessie aan de verdiepingssessies toegevoegd. Hieronder vindt u de uitnodiging.

U kunt zich bij de presentatorenbalie inschrijven voor deze sessie, en voor andere verdiepingssessies waar nog plaats is.Uitnodiging Speciale Verdiepingssessie

De CvI conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT

Donderdag 15 april 2010, 14:00-16:30Zaal 11AanleidingHet MBO onderwijs staat voor de uitdaging om de komende tijd de efficiency en flexibiliteit van de uitvoering van het onderwijs te verbeteren. Een meer modulaire benadering van het onderwijs lijkt daarvoor nodig. Daarvoor zijn de nodige stappen gezet met initiatieven als ‘Massamaatwerk’ van Artefaction, ‘Flexibel Leren’ van Kennisnet en de ‘Ballenbak’ van de Leijgraaf.Geen van deze initiatieven hebben tot nu toe geleid tot een fundamentele doorbraak op sectorniveau. Er bestaat bovendien een gevoel dat wij binnen het MBO nog niet echt een stap verder komen op de belangrijke opgaven ‘meer competentiegericht onderwijs’ en ‘leven lang leren’.Op initiatief van Gerard Oud, lid College van Bestuur van het Clusius College, willen wij met een aantal collega’s de tijd nemen om een aantal fundamentele vragen over de toekomst van ons onderwijs, eens echt te verdiepen.Doel van de verdiepingssessieWe willen de Cvi conferentie eindigen met een inspirerend gesprek, met de benen op tafel, over de toekomst van ons onderwijs en gevoed door de inzichten uit de twee dagen. Startpunt van het gesprek zijn de twee vragen van Gerard Oud.Twee centrale vragen

• Welke verworvenheden uit het klassieke onderwijs kunnen wij gebruiken in het competentiegericht onderwijs?

Bij de inrichting van competentiegericht onderwijs en de toetsing van studenten lijkt het alsof wij de klassieke vormen van kennisoverdracht en examinering volledig loslaten. Lopen wij hier geen risico mee om “het kind met het badwater” weg te gooien? Zou het niet veel meer een “en/en” discussie moeten zijn in plaats van een “of/of”? Waar ligt de juiste balans tussen houding/gedrag en kennis/vaardigheden? Zouden deze klassieke vormen juist bij het leren van reken- en taalvaardigheden ingezet moeten worden?

• Hoe kunnen wij beter aansluiten bij de leerbehoeften van ‘ouderen’ ?

Bij het creëren van onderwijsaanbod in het kader van leven lang leren lijken wij ons in de sector vaak te baseren op het reguliere, bekostigde onderwijs. Waarbij we contracten afsluiten met grotere bedrijven of opdrachtgevers. De vraag is of wij hiermee een passend onderwijsaanbod hebben dat bijvoorbeeld aansluit op de sprokkelende wijze waarop deze ‘ouderen’ willen leren, maar ook bij de vele zzp-ers en kleine ondernemers? Zijn wij in staat om ons leermateriaal en expertise uit het reguliere onderwijs voor deze doelgroep optimaal te benutten?ProcesbegeleidingDe inleiding wordt verzorgd door Gerard Oud. De discussie wordt begeleid door Marc van Leeuwen, partner bij Twijnstra Gudde.ResultaatEen kort manifest waarin we de belangrijkste inzichten uit de verdiepingsessie verwoorden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten