donderdag 15 april 2010

Wetenschap in het ROC; wat heeft de leerling eraan?

Sietske Waslander en Peer van Summeren van ROC Leijgraaf geven een presentatie over de rol/nut van wetenschap in MBO.
Peer opent met een grote ambitie van een 'klein' ROC: Komende jaren transformeren tot een kennisondernemning. Deze ambitie kent een aantal pijlers:
- Beroepsgerichte didactiek (Praktijkleren)
- Begeleiding (Loopbaanleren)
- Flexibilisren (Ballenbak)
- Werken in teams (RVE)
- Regionale inbedding. Hoor ik ook nog een nieuw woord: "Regiosseur"
Om deze transitie goed te doen, heeft men deze problematiek gekoppelt aan een onderzoek dat door Sietske en Maaike van Kessel wordt uitgevoerd.

Horizon onderzoek
"Wat werkt en hoe werkt het? Wat zijn de effecten voor deelnemers, medewerkers en de instelling?" Als conceptuele model is gekozen voor het "Publieke waarde model" van Mark Moore.


De methodologie is "Ontwerpgericht Onderzoek".
Hiermee wordt gedurende het hele veranderingproces steeds voeling gehouden met de teams. Er is een klankbordgroep en er zijn 2-daagsen. Hieruit komen bevindingen die steeds tot vervolgacties en voorstellen leiden. Om niet na 4 jaar er achter te komen wat in jaar 1 mis ging.
Peer: "Waarom zo met onderzoek? Omdat we in het onderwijs heel goed in aannames zijn, maar iets minder in bewijzen..."

Enkele resultaten:
  • Er blijken binnen de Leijgraaf geen grote discussies te zijn over "praktijkleren". Het wordt breed gedragen.
  • Loopbaanleren vraagt veel van docenten, vraagt betrokkenheid bedrijfsleven en kent allerlei praktische aspecten. Inhoudelijk is men het eens, maar "vinden we de tijd?".
  • Flexibilisering: de gemiddelde docent is geen curriculum-bouwer. Alleen bij het bouwen van een ballenbak is dat meer nodig. VKL veroorzaakt veel roering.
  • Het model van Moore is erg bruikbaar.
  • Sietske pleit sterk voor betrokkenheid van deelnemers bij het onderzoek. Die blijft een rijke bron van informatie, want bij de deelnemer komen namelijk alle aspecten van de transitie samen.
  • Uit het publiek wordt toegevoegd dat dit wellicht helpt om een lerende organisatie te bouwen. Dat gaat iets verder dan ontwerpen, waarbij het ontwerp daarna statisch uitgevoerd kan worden.
Mijn indruk op de inhoud: er was een vrije lange aanloop naar wat nu de rol van wetenschap is. Logisch hieraan was, dat het onderzoek aansluit bij de transitie waar ROC Leijgraaf voor staat. Dan moet die transitie duidelijk zijn. Ik vind het wel een hele verantwoorde manier om een transitie te monitoren en te sturen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten