woensdag 14 april 2010

Van diagnostische naar kwalificerende toetsen in het licht van Meijerink door Deviant

In de eerste ronde zat ik bij een sessie van Deviant over de toetsinstrumenten bij hun diverse methodes. Ik deed dit omdat op ons ROC (Nova College) we gaan werken met de reken- en taalmethodes en dan wil je natuurlijk weten wat er zoal bij komt kijken. Ik heb er een verslagje van gemaakt:

Met ingang van volgend schooljaar heeft een ROC een inspanningsplicht om ervoor te zorgen dat een cursiste voldoet aan de referentieniveaus van Meijerink en ook een onderhoudsplicht voor de al zittende cursisten. Er worden 3 niveaus onderscheiden: 1F (staat gelijk aan het niveau A2 uit het CEF) wordt het eindniveau voor cursisten op niveau 1, 2F (ongeveer B1 volgens CEF) wordt het algemeen maatschappelijk niveau wat iedereen met een startkwalificatie moet hebben en voor 3F (ongeveer B2 volgens CEF) geldt dit hoort bij cursisten op niveau 4.

Voor Nederlands geldt dat er mondelinge taalvaardigheid, leesvaardigheid (zakelijke teksten), schrijfvaardigheid (zakelijke, maar ook creatieve teksten) en taalverzorging moet worden getoetst. Kijk vooral ook op www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl voor meer informatie. Voor rekenen zijn er domeinen gedefinieerd, te weten getallen, verhoudingen (procententaal, breukentaal en verhoudingentaal), meten en meetkunde en verbanden.

Formatief toetsen en aantonen dat een cursist een ontwikkeling heeft doorgemaakt wordt hierbij belangrijk en daarvoor kan een portfolio worden ingezet. Ook moet je als school aantonen dat je geëxamineerd hebt, in een beroepsrepresentatieve context. Het hoogst behaalde niveau wordt op een diploma vermeld. Voor niveau 4 geldt dat 3 van de 5 taalvaardigheden voldoende moeten zijn.

Deviant heeft diagnostische testen voor de nulmeting, formatieve toetsen voor bijvoorbeeld ontwikkeling aantonen en dan nog summatieve/kwalificerende toetsen. Deze laatste zijn door de inspectie goedgekeurd voor komend schooljaar. Vanaf schooljaar 2011-2012 moet een ROC de goedkeuring van toetsen zelf bij de inspectie aanvragen. Toetsen moeten voldoen aan "standaarden 3 en 4", die zijn gedefinieerd door de inspectie. De diagnostische tests zijn adaptief en kunnen daardoor dus variëren in tijd en moeilijkheidsgraad. Hierin is ook altijd het meerkeuzeantwoord "dit weet ik niet" opgenomen, waardoor gokken de uitslag niet beïnvloedt.

Op dit moment worden alle toetsen omgebouwd naar Meijerink niveaus en in het nieuwe schooljaar zijn ze beschikbaar. Het zijn online assessments, voor rekenen, Nederlands en ook Engels. Daarnaast zijn er werkboeken die op sectoren gericht zijn, of voor BBL-ers of taalzwakke cursisten. Voor rekenen is men nog aan het uitzoeken of er ook sectorspecifiek materiaal zal worden gemaakt. Verder kunnen ook zaken die buiten school worden gedaan op het gebied van taal en rekenen worden toegevoegd in het portfolio om ontwikkeling aan te tonen.

Een snel en to-the-point verhaal waaruit mij vooral is bijgebleven dat er weer heel wat op onze ROC's en AOC's  afkomt!

1 opmerking:

  1. E. van Meeteren, Drenthe College15 april 2010 om 08:43

    Het al eerder genoemde Steunpunt taal en rekenen mbo is de plek waar we als mbo's met vragen naar toe kunnen. Daarnaast is www.marktplaatsmbo.nl de plek waar we producten, links, plannen in dit kader met elkaar kunnen delen.

    www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl

    BeantwoordenVerwijderen